Archives

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

I tilknytning til Arkitekturens Dag, der i år har temaet ’Hverdagsarkitekturens værdier og muligheder’, udskrives årets fotokonkurrence for studerende ved Arkitektskolen i Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole/KADK.

Der skal under temaet ’Hverdagsarkitektur – værdier og muligheder’ produceres et foto eller en fotoserie på max. 4-5 billeder. Opgaven kan frit fortolkes, og det er tilladt at fotografere uden for landets grænser. Det er dog vigtigt, at der i opgaveløsningen lægges vægt på den arkitektoniske tilgang og på motivets rumlige dimension. Billederne skal afleveres på en CD-rom i højopløselig kvalitet.

Afleveringsfrist:
Mandag den 3. september 2012 til adressen:
Arkitektforeningen
Strandgade 27A
1401 København K
att.  Lena McNair

Formidling
Kvalificerede konkurrenceforslag udstilles digitalt på arkitektforeningen.dk og omtales i tidsskriftet Arkitekten.

Præmie
1. præmie: 5.000 kr.
2. og 3. præmie: et års gratis medlemskab af Arkitektforeningen

Deltagere
For at deltage, skal du være medlem af Arkitektforeningen og studerende ved enten Arkitektskolen Aarhus eller Arkitektskolen KADK.

Dommerpanel
Jens Frederiksen – arkitekt MAA og arkitekturfotograf
Kirsten Anker Sørensen – direktør, Erik Møller Arkitekter og tidl. direktør for Polfoto
Jane Sandberg – direktør for Arkitektforeningen og kunsthistoriker

Ophavsret
Arkitektforeningen forbeholder sig ret til at bringe fotos på web og i trykt materiale – dog altid med klar angivelse af fotografens navn.

Baggrund
Hverdagen er fyldt med byrum og bygninger, vi ofte tager for givet, og som har stor betydning. Hverdagsarkitektur er boligkomplekset, du bor i, arbejdspladsen, hvor du befinder dig de fleste af døgnets timer, daginstitutionen, hvor du afleverer din dyrebareste skat, skolen, hvor dine børn tilbringer en stor del af deres barndom, plejehjemmet, hvor du besøger din gamlemormor og som måske skal være dit eget sidste hjem. Og det er sportshallerne, legepladserne og cykelstierne. Fra Gedser til Skagen, fra byerne, hvor man bor tæt, til landområderne, hvor der er langt mellem husene, fra velfungerende ejendomskomplekser til udsatte boligområder. Temaet lægger op til at se på hverdagens arkitektur med friske øjne og søge efter værdier og muligheder i det, der allerede er – for simpelthen at ’bruge bedre’.

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

[gigya src=”http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf” type=”application/x-shockwave-flash” allowfullscreen=”true” flashvars=”mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=FFFFFF&showFlipBtn=true&documentId=110816193546-ea97adbe6b17420b8c28ad2a41c4d8be&docName=proces06&username=MikkelKjargardChristiansen&loadingInfoText=Proces06%20Detaljer%3A%20%C3%98jenklinik%20ved%20S%C3%B8erne&et=1323423336387&er=43″ width =”590″ height=”425″]

Det er klart at det haptiske spiller en væsentlig rolle når en af de vigtigste sanser, nemlig synet, er svækket. Det havde jeg for øje allerede i programmet, men det blev naturligvis fuldstændig nærværende og rystende relevant efter byvandringen med den blinde mand. Der er dog en væsentlig ting, som jeg ikke fik skrevet ordentligt ind i programmet og som jeg ærgrede mig lidt over undervejs. Det haptiske, altså det nærsanselige, spiller naturligvis en rolle alle vegne. Det gælder for den blinde eller den svagtseende, som jo vandrer omkring i hele byen og ikke kun i en øjenklinik på Frederiksberg, men også for alle os andre. Som øvelse var det dog et yderst velfungerende tankeeksperiment. Ligesom i naturvidenskaben var det også her interessant at kigge på et grænsetilfælde – den yderste konsekvens – for netop at få tingene til at stå klart.

Read More

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Arbejdet ved tegnebordet efter gåturen med den blinde mand handlede meget om de infrastrukturelle forløb. Både patientens og personalets, men også det offentlig forløb (stien) som begyndte at tegne sig langs den nordlige side af huset. Det var et arbejde i snit, plan og model i skala 1:100. Et arbejde som på mange måder var og er fascinerende. Tegning for tegning tygger man sig igennem problemstillingerne velvidende at alt ikke løses i et hug. Én model kaster ideen til en tegning af sig. Hver gang en tegning tegnes bliver man lidt klogere på hvad den næste model skal afprøve. På den måde ”pingponger” medierne sig igennem dilemmaerne. Det er netop dette swing, der er vigtig at få i gang.


Planskitse 1:100

Read More

Af Marius Nærum,  afdeling 7  KADK.

Et kolonihavehus

Semesteropgaven i det andet semester ved afdeling 7, sammenfatter det foregående semesters abstrakte undersøgelser om kroppens skala i et rum på maksimalt 15 m2 . I skæringen mellem boligen og dens funktionelle udstrækning, optræder kolonihavehuset som en kompleks hybrid der kræver en præcis formulering af sin rumlige essens. I vort tilfældes kontekst; C. Th. Sørensens Runde Haver i Nærum, i en 410 m2 elliptisk matrikel.

Tilstedeværelse i rummet

Rent metodisk, dels for at bibringe min akademiske baggrund til fortolkningen av kolonihaven, blev programmet for selve matriklen defineret som et kontemplativt arbejdsrum. Historisk handler haven om grundens mulighed for at nære en husholdning, hvor den nu ikke længer har det samme ansvar. Men fortsætter at være en forlængelse af et hverdagsrum hvor kroppens fysiske udstrækning i rummet, beskriver den nære skala. Read More

De store strukturændringer ved Arkitektskolen Aarhus gør sig især gældende på studiets 3. år. Den øgede adskillelse af bachelor- og kandidatuddannelserne har her skabt en helt ny studieenhed, der må markere sit fokus og hævde sin berettigelse. Dette sker gennem nye arbejdsmetoder og -strukturer. Så hvad render de egentligt rundt og laver på 3. år?

Som beskrevet i indlægget ”En form af Blade Runner” arbejder de studerende i par. Dette sker i det overordnede semesterprojekt. Derudover har hver enkelt studerende valgt en ”optik”, der er et individuelt parallelforløb til studieprojektet.

De fem optikker er følgende:

“Sustainable revitalization” ved Poul Bæk Pedersen. Optikken arbejder med en bæredygtig omdannelse af byen i en skala “in between” – mellem planlægning og bygning. Et omdrejningspunkt er Aarhus’ kommende letbane.

“Transformation – significance and narratives” ved Anne-Grethe Andersen. Her fokuseres på den mere stedsbevidste transformation, hvilket blandt andet resulterer i en studietur til Hamborg, der besidder mange gode eksempler herpå.

“Spaces/places” ved Karen Olesen. Via analyser af kvaliteter i eksisterende bygningsværker udvikles nye designparametre.

”Interactive spaces” ved Martin Kofod Ludvigsen. ”Interactive spaces” arbejder mere eller mindre skalaløst og favner bredt indenfor designfeltet.

“1:1 architecture” ved Kari Moseeng. “1:1 architecture” arbejder med bæredygtighed og forsøger at integrere det direkte i de studerendes semesterprojekter.

Hver tirsdag er så kaldt ”optikdag”, og uge 44 er ligeledes afsat til studieture og workshops i optikkerne.

Dette indlæg er det første i rækken, hvor vi vil følge Jacob Bjerre Mikkelsen, Ida Sofie Gøtzsche Lange og Marion Højris Jensen, som skriver afgang i urban design efteråret 2011. Indlægget vil beskrive deres baggrund og motivation for valg af problematik, samt visionen for afgangsprojektet.

Af Jacob Bjerre Mikkelsen, Ida Sofie Gøtzsche Lange og Marion Højris Jensen

A World of Oil

The oil industry has dominated the world for the last 150 years. It has brought economical growth and technological advances but also resulted in war and environmental pollution.

The size of the oil industry is difficult to comprehend. Oil is produced all over the world and society is dependent on the black liquid. As Frank Esmann puts it: We are all ‘Hydrocarbon Humans’ – unknowingly oil dependent humans (Esmann, 2011).

The ‘Oil World’ that on one hand has had huge impact on the world has at the same time been closed land for a person living in the ‘The Everyday-World’. It has formed a network, inaccessible and somehow mysterious for a detached spectator. Procedures tied to ‘The Oil World’ are in fact isolated and alienated from ‘The hydrocarbon human’ (Fogh, 2011).

These years the world is changing due to 2 main factors: Oil peak and Sustainable discourse. Perhaps this shift will bring ‘The Oil World’ and ‘The Everyday-world’ closer together?

Read More

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.En måneds tid inde i forløbet havde jeg planlagt en byvandring. Det skulle vise sig at være en mere skelsættende beslutning end jeg kunne forudse. For at udvide sansespektret og blive opmærksom på mere end blot den visuelle kontekst, havde jeg aftalt med en blind mand at gå en tur. Netop den tur skulle vise sig at blive en fantastisk oplevelse. Efter vandringen skrev jeg nedenstående tekst, som jeg i dette indlæg vil lade tale for sig selv.

[gigya src=”http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf” type=”application/x-shockwave-flash” allowfullscreen=”true” menu=”false” style=”width:590px;height:450px” flashvars=”mode=embed&layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Fcolor%2Flayout.xml&backgroundColor=FFFFFF&documentId=110816174803-38fd08045c014a79b1bb38c2c4a86310&docName=proces03&username=MikkelKjargardChristiansen&loadingInfoText=Proces03%3A%20%C3%98jenklinik%20ved%20S%C3%B8erne&et=1318360826866&er=59″ width=”590″ height=”460″]

Næste indlæg bliver et indlæg, der går tættere på projektet, som efter mødet med Søren Holmgren for alvor begyndte at tage form.

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Begrebet koncept kommer af concipere, som betyder at sammenfatte eller af conceptus – sammenfatning. Det er netop i denne betydning jeg finder begrebet anvendeligt. Jeg har tidligere omtalt at mine projekter oftest er en sammenvævning af kontekst og funktion. Et koncept, for mig, er altså og bør være denne nænsomme sammenfatning af at stå med et sted i den ene hånd og ønsket om at tilføje noget i den anden. Af samme grund, mener jeg, mange begår den fejl at betragte et koncept løsrevet fra stedet. Det er nemlig faren ved en konceptuel tankegang. Man bringer noget til et sted uafhængigt af stedets karakter og stemthed. Netop derfor synes jeg ordet greb fungerer bedre i daglig tale. Det giver mig, i højere grad, et billede af at man tager fat i stedet, med en funktion, rører rundt og modellerer med sine to vigtigste ingredienser. På den måde ender begrebet koncept med at være mere i familie med konklusion – og altså noget der bedst gøres som en form for indkogning af ideen senere i processen – f.eks. i forbindelse med formidling af ideen.

Read More

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

For mig at se, udspringer gode arkitektoniske løsninger af en indlevet forståelse af konteksten. Det gælder den bygningsmæssige fysiske kontekst, sociale kontekster og alle andre sammenhænge projektet indskriver sig i. Derfor er kontekstmodeller ikke bare et 3d-kort eller en blind oversigt over volumener. En kontekstmodel kan langt mere end det. Jo mere energi der lægges i at give modellen en særlig stemthed, inspireret af det sted den gengiver, jo mere kaster den af sig når man begynder at arbejde i den.

Read More

I foråret 2011 tog Mikkel Kjærgård Christiansen sin afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole i København. Gennem en række indlæg på StudArk.dk vil han, til stor glæde for os andre, dele sine erfaringer fra afgangsprojektet ‘Øjenklinik ved Søerne’.

Indlæggene vil primært fokusere på arbejdsprocessen, idet Mikkels arbejde er et godt eksempel på en metode der har ligget til grund for et velargumenteret, gennemarbejdet og reflekteret afgangsprojekt – og ikke mindst en forståelig og medrivende projektgennemgang. Der vil således, i de forskellige indlæg her på bloggen, være en indbygget tematik der uddyber udvalgte delemner fra programskrivning til den endelige præsentation.

Billede af egen betonskulptur.

Dette indlæg er det første i en række. Det er min tanke at gennemgå processen omkring det at tage afgang, ikke ved at lave en to-do-liste, men snarere ved at se tilbage og reflektere over de ting jeg gjorde og ikke gjorde. Derfor er det helt oplagt at starte der hvor man som afgænger tager hul på forløbet: programskrivningen.

Under afgang kan man have en tendens til at se på hvert delpunkt som ting der skal klares punkt for punkt. Flueben skal sættes så der kan åndes lettet op for en stund. Jeg vil dog stærkt anbefale at man ser på programmet på en helt anden måde. Programmet, sådan som jeg ser det, skal være et arbejdsdokument. En kontrakt med dig selv. Det er meningen at det skal inspirere til et semesters arbejde. Derfor er det farligt at betragte det som et afsluttet, lukket og slukket dokument. Betragt det hellere som de første skitser, de første tanker og frem for alt din mulighed for at etablere en ramme eller en verden du kan arbejde indenfor.

Read More

StudArk er et forum for arkitektstuderende i Danmark. Bloggen drives frivilligt af arkitektstuderende fra de to arkitekturfaglige skoler; Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus.

.Bloggen henvender sig først og fremmest til de arkitektstuderende med det formål at skabe udveksling, debat, oplysning og inspiration her imellem. Sideløbende med dette, skal bloggen være studiets ansigt udadtil, hvor branchefolk, færdige arkitekter samt de kommende studerende vil få indsigt i de studerendes hverdag på studiet. .

Redaktionen opfordrer samtlige studerende og undervisere til at sende os materiale vi kan uploade på bloggen. Alt fra studieprojekter, workshops til debatindlæg og studieture har relevans på StudArk. Vores eneste krav er at indlægget relaterer sig direkte til de studerende.

Kategorier

INSTAGRAM #STUDARK

This endpoint has been retired

Facebook