Ny KADK/CBS fælles sommerskole

image001

Til kandidatstuderende – OBS: Ny tilmeldingsfrist: 23/4-14.
Fra KARCH:

KADK og CBS lancerer fælles sommerskole

Til sommer 2014 tilbyder KADK i samarbejde med Copenhagen Business School en ny fælles sommerskole for studerende fra KADK og CBS. ‘Design-led innovation and entrepreneurship – bridging the liability of newness’ varer 3 intensive uger og samler studerende og undervisere fra begge uddannelsesinstitutioner.

Sommerskolen er sat i verden som et tværfagligt uddannelsesinitiativ, hvor studerende får udfordret deres forretnings- og designforståelse. Målet er at der kan fostre ny viden og opbygges kompetencer til at se nye forretningsområder hos de studerende.

”Vi forventer, at der bliver rift om pladserne. Det er vigtigt at vores studerende kan arbejde med og forstå forretningsmodeller. Ikke fordi designere og arkitekter skal være CBS’ere in spe, eller CBS’eren skal være designer, men fordi de to fagligheder konstant møder hinanden i erhvervslivet og samarbejder i stor stil”, forklarer KADK’s uddannelsesleder Ida Engholm.

”På sommerskolen skal de studerende arbejde med, hvordan og hvorfor firmaer konkurrerer på design. Vi tager dem igennem et intensivt forløb, hvor de skal analysere forskellige måder design-drevne firmaer drives på samt de strategiske konsekvenser og forskellige forretningsmodeller. Målet er, at de kommer ud med en bredere forståelse for forholdet mellem arkitektur, design og forretningsforståelse, som efterlyses fra begge sider”.

Design og business mødes: Kort om kurset

Kurset har til formål at give kompetencer og viden om det felt, der opstår, når design, arkitektur, entreprenørskab og forretningsmanagement møder design-dreven innovation og kommercialisering. Halvdelen af de studerende kommer fra designområder og den anden halvdel fra CBS’ business-studier.

Kurset introducerer centrale begreber og metoder inden for design-, innovation- og ledelsesarbejde, og belyser, hvordan virksomheder kan forvandle disse til aktiver og konkurrencefordele. Den teoretiske viden anvendes derefter i workshops orienteret om konkrete cases, der omhandler vigtige aktuelle problematikker for virksomhedsetablering og for virksomheder, der konkurrerer på design med henblik på at forbinde udfordringerne ved det nye til designfeltet.

I kurset prioriteres undersøgelser, eksperimenter, prototyper og fremvisning – både i og udenfor undervisningen. Præsentationer af eksperter samt forelæsninger vil komplementere studie-elementerne. Kurset er orienteret mod samspillet af idégenerering, analyse og kreativ syntese. 

Mere om tilmelding, kursusbeskrivelse og ECTS på KADKs intranet.

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier