KA Afgang: Biblioteket i Rom

Biblioteket Rom_Mathias Holm_5

Af Cand. Arch. Mathias Holm (holm.mathias@gmail.com)
Afdeling 2, Afgang

Gennem etableringen af et bibliotek på stedet for det forhenværende Teatro Pompeio, spørger Biblioteket Rom ind til muligheden for at anskue byens ophobede, aflejrede iterationer som mulighedsbiblioteker for en kommende arkitektur.

Biblioteket Rom_Mathias Holm_6 Biblioteket Rom_Mathias Holm_7

Rom er disponeret for at forny sig gennem en særlig form for gentagelse: En iterativ stratifikation, som giver det nye alder og bestandig fornyer det ældre. Denne gentagelse indeholder et greb, som projektet forsøger at iværksætte som Biblioteket Rom.

Som greb indebærer Biblioteket Rom en værktænkning, hvor det andet værk altid går forud. Ideen om oprindelighed og modernismens Tabula Rasa opgives til fordel for en tilgang, hvor skabelse sker som transformation af et givent materiale.

Biblioteket Rom stiller således byens erindringsstrata til rådighed som et materiale for byens egen fornyelse, sideløbende med at det etablerer sig ud af dette materiale.

Biblioteket Rom_Mathias Holm_4 Biblioteket Rom_Mathias Holm_3 Biblioteket Rom_Mathias Holm_2 Biblioteket Rom_Mathias Holm_1

Roms palimpsest italesættes som et erindringsrum, hvor samtlige byens iterationer eksisterer side om side, og hvor læseren, alene ved at dreje hovedet, kan fremkalde hver enkelt iteration. Set i det lys bliver palimpsesten til en rigdom af byudsagn, mulig genstand for en læsning, hvor hvert møde afføder nye sammenhænge komponeret i mødets samtidighed; nye læsninger: Et bibliotek.

Gennem en aktivering og udfoldelse af dette Roms bibliotek, indskriver projektet sig i en arkitektonisk dialog med byens aflejringer, som de virkede i deres samtid, så vel som de fremstår i dag.

Biblioteket Rom_Mathias Holm_10 Biblioteket Rom_Mathias Holm_9 Biblioteket Rom_Mathias Holm_8

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier