Studieprojekt fra Kandidatprogramet Kunst og Arkitektur

På første semester på det nye kandidatprogram Kunst og Arkitektur, blev de studerende hver især bedt om, at finde 30 bygninger rundt omkring i Stor København.  Eleverne lavede en aksonometri og en træ model af hver bygning, så der til sidst kom en ny fiktiv by med 600 bygninger.

IMG_0864

 Screen shot 2013-05-22 at 11.02.54 AM

Den studerende skulle derefter udvælge en bygning ud fra de 600 og undersøge forskellene, der lå i den nye fiktive kontekst overfor bygningens virkelige kontekst.  Der blev lavet en grov model i 1:33, som skulle bruges til at undersøge de to kontekster. Ved at udsætte bygningen for 9 forskellige spørgsmål, kunne den studerende undersøge hvordan bygningen udformede sig, hvis den blev påvirket  af to forskellige kontekster.

Her under ses Janne Mari Fredlys projekt forløb.

Valgte sted:   Gamle Carlsbergvej, Valby

Det valgte sted er et bryggeri/industriplads inde i indre by. Det hele er ret ens, både i materialer og højder. Den fiktive konteksten er ret anderledes. Den består af flere forskellige typologier, hvor man finder et stort hus i Hvidovre, en parkeringsrampe på Israels Plads, busstationen ved Svanemøllen, små container huse i Nordvest,  et rækkehus liggende ved havnen i Dragør og til sidst en nyere parkerings rampe fra Glostrup. Med alle disse typer af bygninger, ser man et stort spring i højde og form. 

Den fiktive kontekst

contekst_fiktiv_B&W

Den virkelige kontekst

contekst_virkelig_B&W

Jeg startede med at give mig selv nogen regler for at finde et system, hvor jeg kunne begynde at tegne op de forskellige kontekster på modellen i 1:33. Det regelsættet var et grid, som repræsenterede højderne fra hvert enkel bygning i konteksterne, hvor fiktiv og virkelig kontekst fik tildelt hver sin farve – rød og hvid.

sort model

For at få en større forståelse for de to konteksters påvirkning på modellen, blev det tilført et nyt grid ned på kassen i plan. Dette blev gjort for at forstå hver enkelt bygnings placering og hvor de opførte sig på mit site.

På baggrund  af en analyse af collagerne fra de to kontekster, blev der lavet en større abstraktion af kontekstens bygninger ved at pixelerer dem ned til et grid.  På den måde kunne jeg genskabe de forskellige karakterer med over på modellen. Tanken var at se den store forskel I den lille enhed mod den store enhed, i form af det grid der består af store og små pixel. På den måde fik bygningen et udtryk, bestående af store og små enheder, sammensat til en stor masse.

portretter_pixels_farve-2 portretter_pixels_farve-3 portretter2_pixels_farve-1

modeller

En ny undersøgelse gik ud på at tage stilling til farvernes betydning i de pixelerede billeder. Farverne kunne begynde at repræsentere forskellige materialer. Bygningen endte med at blive farvet helt rød dannet af materialer fra de to kontekster, såsom beton, glas og tegl. På den måde repræsenterede tegl den mindste enhed i gridet og glas og beton repræsenterede de større flader.

Screen shot 2013-05-22 at 11.16.03 AM

Screen shot 2013-05-22 at 11.16.00 AM

Screen shot 2013-05-22 at 11.03.21 AMScreen shot 2013-05-22 at 11.03.35 AM

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier