New York – Tid, rum & hukommelse

Klik på billederne for slideshow

En by satt af forudbestemte rammer, vertikale reguleringer og med ulige spor af tid og hendelser undersøges på et mangfoldig vis. Disse undersøgelser danner grunnlag for forståelse og betyning rundt en rekke bymessige sammenhenge. Det dannes altså et arkiv i flere trinn, forstått som udpegede aflesninger. Disse nye konstruktioner kan sees som skildringer af det befestede, forstået som et  prosessuelt forløb udspendt over vekslene diskurser mellem det konkret konstruerte og det virtuelt komponerte. I et forsøk på at gradvis forflytte sig fra det oversættende lag, at etterhvert arbeide konsekvent 1:1 med materialet, hvor det ikke længer repræsenteres, men istedet elaboreres direkte i det produserende/virkende.

Oppgaven ses som en øvelse i at udvikle arkitektoniske sammenkoblinger baseret på et studie af  byen over en måneds tid. Det at pladsere forestillinger omkring byen som artificiel organisme, som konsept, og reelt forbundet. Det at betrakte byens natur distanseret hvor erindringer spiller ind og påvirker dannelsen av nye rumtektoniske sammenstillinger.

Vi bruger de verktøy vi har; hukommelsen, billederne og posisjonerne i gridet til at produsere et analyserende materiale der både er i planet (kortet) og i det frontale (billedet). Med denne dobbelthet i produksjonen, spørges det til hvordan skala, rum og tid behandles direkte i materiale. Vi har på den ene side en stor kartografisk skala, der rummer hele Manhattans udstrekning og rytme og på den annen side,  frontaliteten, posisjoneringen, og den kropslige gjenkjennelse i fotografiet, der taler om en helt annen form for skala og rumlighed enn kartograferingen.

Hukommelsen fremstår fragmenteret ligesom byen selv opløses i dens konseptuelle forestilling. Oppbrytningen blir på en måde et verktøy i at se de flyktige deler fremstå temporært i forhold til det faststemte. Forandringene ses som det dynamisk mellomværende der gjerne vil udforskes i tanken om at lære af byens ’bindene kræfter’. Det at behandle et større bybillede i diskusjon med det mer detaljerede, at omsette urbane fragmenter på trods af scala i et forsøk på at udvikle tilpasningsdyktige komponenter der kan sige noge mer om hvordan en by som New York er satt sammen. Disse i den forestilling om at fremkalde tilpassningsdyktige rumlige konstellationer der kan forandre sig på samme måte som en by gør, der nedbrydes samtidig som den bygges opp, noge falder fra, mens annet treder ind. Disse modstander og strømmer alt efter behov og økonimiske forhold. En bydel forandres til en annen, andre fordeler sine karakterer videre ud i periferien.

At tage tingene fra hindannen, ud af kontekst og ind i en annen isoleret tilstand løsriver de ellers befestede ytterpunker/flader der virker gennemtrengende i materialet. Reelle størrelser kan ikke lenger avleses i forhold til hinanden. Abstraktionen ses som en udfordring i at behandle udvalgte informationer på trods af det tilsynelatende. Gennem kommunikasjon og reflektion, hvor medier sammenflettes og danner nye ordener/betydninger sig imellem vil projektet forhåbenligvis danne grunnlag omkring forståelsen rundt et urbant væv, sett i arkitektonisk sammenstilling, uden at nødvendigvis representere det conventionelle eller blot gentage det typiske.

Rummet imellem tegning, tanke og konstuktion undersøkes hvor synergiske konstrukter gøres synlige sig imellem. Målet er at kvalifisere det mellemværende når noge transformeres fra en tilstand til en anden. At videre bevare logikken i et materiale ved at konsentrere det mest mulig. Dette gennem kontinuelige tilpassninger der sakte men sikkert danner nye strukturer og flader, nye rum, der løsriver sig fra udgangspuntenes størrelser og metriske forhold. At fremkalde virkninger som i dialog med byens iboende krefter danner grunnlag for en videre arkitektoninsk bearbeidelse/presisjon.

Nicolai Ramm Østgaard & Krister Dammen

4.år 2012

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier