At diskutere sig til viden

Gennem udveksling får man sat sit hjemlige studie i perspektiv. Man ser både fordelene og ulemperne ved værtsuniversitetets studieform, men ligeså meget ved sin hjemlige arkitektskole. Egentligt ville jeg have skrevet et indlæg om HafenCity Universitäts fysiske rammer, men dette ville være en fornærmelse, da skolen for tiden lider under at logere i slidte, utidssvarende lokaler grundet forsinkelse i byggeriet af den nye campus i HafenCity.

Studiestrukturen på HafenCity Universität er beskrevet i et tidligere indlæg. Skemaundervisningen og den relativt store andel hjemmearbejde gør, at sammenholdet og den generelle arkitekturdiskussion, man oplever på tegnesalene i danske arkitektskoler, mangler. Ganske vist kan man ansøge om en arbejdsplads på universitetet, men lokalerne er små og studieretningerne blandede. Som studerende på Arkitektskolen Aarhus eller Kunstakademiets Arkitektskole bør man værdsætte den lette adgang til et stort antal studerende, man kan spørge til råds, diskutere aktuelle og studiestrukturelle problemstillinger med, lade sig inspirere af – og som muligvis arbejder på et lignende projekt som en selv.

På et andet punkt har HafenCity Universität en mere åben og inspirerende tilgang til undervisningen: mellemkritikker. Disse foregår ofte i universitetets åbne fællesrum. Alle plancher hænges op, og undervisere og studerende går fra projekt til projekt. Ønsker man at se nærmere på et projekt, kan man blot vende tilbage til det. Man har således stor valgfrihed og enestående muligheder for at skabe et overblik over sine medstuderendes projekter og diskutere disse. Forbipasserende kan ligeledes stoppe op og lade sig inspirere. Det hele foregår derfor i en meget mere åben, afslappet og uformel atmosfære end ved danske mellemkritikker.

Denne form for projektgennemgang stiller selvfølgelig store plads krav, men noget lignende bør dog være inkorporerbart i den danske undervisningsform. Den danske tegnebordsundervisning er god, men tegnesalene er ofte lukkede enheder. Hvordan kan vi åbne tegnesalene op – mere end blot gennem årlige udstillinger? Hvordan kan vi gøre de enkelte studios processer og delresultater tilgængelige for flere, så arkitektskolerne fungerer som samlede kreative inspirationsuniverser?

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier