Udvekslingserfaringer: HafenCity Universität Hamburg

Dette indlæg giver en kort introduktion af undervisningsstrukturen på HafenCity Universitet Hamburg.

HafenCity Universität Hamburg (HCU) er en meget ung uddannelsesinstitution. Universitetet blev grundlagt i 2006 ved en sammenlægning af samtlige bygningsrelevante uddannelser i Hamborg, og spænder dermed over alle grene inden for byggeriet. Skolens overordnede studieretninger er således arkitektur, bygningsingeniør, byplanlægning, REAP (Resource Effeciency in Architecture and Planning, kun MA), urbant design (kun MA), geomatik samt metropolkultur (kun BA).

I modsætning til arkitektuddannelsen i Danmark er undervisningen på HCU skemaopbygget. Ved semestrets start præsenteres samtlige udbudte fag, hvorefter hver enkelt studerende tilmelder sig de ønskede fag. I modsætning til tidligere sker dette fra og med indeværende semester online. Hvert enkelt fag giver et bestemt antal credit points (1 credit point = 1 ECTS-point), og det er den enkelte studerendes eget ansvar at indhente det nødvendige antal credit points. Som arkitektstuderende vil et semester almindeligvis bestå af et stort projekt (10 credit points) samt en række mindre fag (2-5 credit points pr. fag).

10 points-projekterne er meget lig projektarbejdet, som man kender det fra de danske arkitektskoler. De mindre fag er derimod meget varierede og kan dække over så forskellige emner som arkitektursociologi, ansigtmaling, museumsarkitektur og Economic Geographies of Globalisation. Parallelt hermed løber de for universitetet så karakteristiske Q-studies, der beskæftiger sig med mere alternative fagområder – fx Die Macht der Musik (Musikkens magt), der undersøger musikkens indvirkning på menneskelig adfærd. Billedet herunder er taget under feltarbejde i Q-studiet Urban Biodiversity. Skolegårdens biodiversitet betragtes og bruges som eksempel.

Synes du, det lyder indviklet, er tidspunktet kommet, hvor du kan ånde lettet op. I modsætning til de lokale studerende, der både skal tage højde for valgfag og “valgpligtfag”, er der for skolens ERASMUS-studerende frit valg på alle hylder. Det vil sige, at man hverken er bundet af studieretninger eller moduler. Der er intet til hinders for, at man som arkitektstuderende vælger ingeniørfag, hvis man skulle finde det interessant. Kandidatstuderende kan sågar vælge frit blandt alle bachelorkurser også. Der er dog en god idé at undersøge sit hjemmeuniversitets standpunkt på dette område først – ligesom man bør spørge ind til de frivillige sprogkurser, der hver tæller 3 credit points. Ellers har man altså mulighed for at skræddersy sit semester helt efter egne interesser, så det er bare med at slå sig løs.

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier