7 gode spørgsmål at stille sig selv hvis man vil på udveksling

Efter at være vendt godt hjem fra et halvt år i Zürich på ETH, har jeg fået et meget godt overblik over, hvad der er op og ned i det store puslespil. Da jeg gik ind i processen syntes jeg, at der manglede et overblik. Derfor har jeg her skrevet 7 spørgsmål, der er hammergode at stille sig selv, hvis man vil på udveksling : 

1 Hvorfor vil jeg på udveksling?

Det er vigtigt at klargøre overfor sig selv, hvorfor man vil afsted. Nogle tager afsted for at få nye faglige input, nogle for at kunne fordybe sig uden at blive forstyrret, andre for at lære en ny kultur at kende. Alle grunde er selvfølgelig lige gode, men de er nøglen til at svare på nogle af de kommende spørgsmål. Vær opmærksom på dit motiv for at tage af sted – så bliver det også lettere at skrive dit ’Letter og Motivation’ til universitetet.

2 Hvilken arkitektskole vil jeg studere på? (Hvor vil jeg godt bo i et halvt år?)

Mange starter muligvis med at tænke på det her spørgsmål (det gjorde jeg i hvert fald). Der er utrolig mange steder, det kunne være sjovt og spændende at bo og studere. Derfor er det vigtigt, at man både ser skolen og byen som et samlet spørgsmål og holder det op mod sin motivation. Er det en prioritet at vælge en skole med et godt renommé, eller er det meget vigtigere at byen og landet, man kommer til at bo i, er interessante?

Uanset hvad kræver det lidt research, at af et kendskab til kulturen i landet og skolernes faglige diskurs samt studiemiljø. Hvor meget undervisning er der? Er der studio-pladser til alle? Hvilke værksteder rummer skolen? Et redskab hertil er at kigge på udvekslingsrapporterne fra skolerne på intranettet (der dog kun indeholder partnerskoler), og ellers kan man også google sig til en del info.

Hvis man går efter at finde et universitet med en rigtig høj standard er der selvfølgelig en række navne der automatisk popper frem. Men udover dem man allerede kender, kan det måske være svært at skille skidt fra kanel. Spørg derfor gerne undervisere, om de kan anbefale noget eller kig på tegnestuernes hjemmesider og find ud af, hvor deres medarbejdere har taget deres uddannelse henne. En anden mulighed er at kigge på, hvilke undervisere skolerne tiltrækker. Fx havde ETH mens jeg var der et studio med Suo Fujimoto og de får dette semester et studio af Lacaton & Vassal. Det er ikke nødvendigvis, fordi de er utrolig gode undervisere (tit er de her starchitects faktisk sjældent tilstede i undervisningen), men det siger noget om skolens kapacitet og netværk. Umiddelbart skal man nok passe på med at vurdere skolerne ud fra de rangeringer, der ligger utallige af på nettet, og i stedet prøve at finde frem til sin egen forståelse af det enkelte sted – det gør også at man er mere afklaret med den faglige diskurs på skolen.

3 Hvad skal jeg gøre for at komme på udveksling?

Kort fortalt er der to måder – enten udveksling på partnerskole eller gennem selvarrangeret udvekslingsophold. Hvis man vælger udveksling på en partnerskole er tingene generelt en hel del lettere. Man meddeler udvekslingskontoret, at man ønsker udveksling på en skole og så fortæller de en hvad man skal gøre rent praktisk. På den her måde er tingene ret ligetil, og man er ofte sikker på en plads det pågældende sted.

Har man lyst til at tage et ophold et andet sted end lige på partnerskolerne, bliver tingene en del mere komplekse. Her skal man selv stå for at planlægge det hele, overholde tidsfrister og så videregive den information til udvekslingskontoret. Proceduren varierer fra skole til skole, men typisk er der en tidsfrist indenfor hvilken man skal uploade (eller sende) portfolio, motivationsbrev, forhåndsgodkendelse fra arkitektskolen i Danmark samt en masse andre papirer. Nogen gange kan det godt koste noget at ansøge (det kostede mig ca. 1000 kr. hos ETH). Efter noget tid får man at vide om man er blevet optaget og meddeler så det til udvekslingskontoret. Udover denne noget længere procedure kan det være at man i forhold til udvekslingsskolen har andre (ofte dårligere) muligheder end studerende fra partnerskoler. På ETH kom man bagerst i køen til studiebolig for udvekslingsstuderende, man kunne ikke rykke sine eksaminer frem, man skulle betale studiegebyr, for at give et par eksempler. Alt i alt er det altså mere besværligt, men hvis man have muligheden for at tage hen til nogle af de bedste og mest interessante steder må man altså arbejde lidt for det.

4 Hvordan sammensætter jeg en portfolio, der er god nok til at blive godkendt?

Der findes utrolig mange portfolio råd, kurser, artikler osv., så det vil jeg ikke begynde at skrive rigtig meget om. Udover at holde sig til de formelle krav som oftest bliver stillet, er mit råd at kigge på universitetets hjemmeside eller issuu.com for at undersøge, hvordan de studerendes arbejde ser ud, hvad enten det er i form af ’student work’ præsenteret af skolen eller som personlige portfolios for studerende, der har gået der. Det giver en rigtig god idé om, hvad der kigges efter, når din portfolio vurdreres. Kommer man fra en af de to arkitektskoler i Danmark tror jeg dog ikke man skal være så nervøs at blive afvist på baggrund af portfolio – generelt er niveauet på et højt niveau.

5 Hvordan får jeg råd til det?

Fonde, fonde, fonde. Søg dem nu – det er det værd. Derudover kan man selvfølgelig altid tage sin SU med sig, så længe opholdet godkendes af arkitektskolen i Danmark. De ’almindelige’ uddannelser i Danmark giver tilskud til udveksling, hvis man skal betale studieafgift. Dette gælder desværre IKKE for arkitektuddannelsen. På bachelorniveau er der ingen mulighed for at få økonomisk støtte til studieafgifter. På kandidatniveau kan man til gengæld få hele studieafgiften, hvis uddannelsen er optaget på en speciel liste over udvalgte uddannelser – find linket i bunden af artiklen.

6 Hvor nødvendigt er det at kunne sproget?

Det er altid godt at kunne lokalsproget! Der er dog forskel på at kunne et sprog godt nok til at man kan snakke lidt med de mennesker, der bor i landet og så til at kunne læse på sproget. Man kan ret hurtigt lære et sprog når man er et sted og måske tager intensivkurser, men hvis man fra dag ét på studiet skal kunne bruge det, er man nødt til at have realistiske forventninger, til hvad man kan. Min erfaring var, at jeg ca. hævede mine sprogkundskaber i tysk den første måned ét niveau i forhold til CEFR (se evt. link i bunden) og over hele opholdet halvandet niveau. Hvor vigtigt man synes sproget er, kommer selvfølgelig an på ens motivation – tager man afsted for at lære sproget og tage fag på sproget, eller har man det fint med at alt foregår på engelsk? Husk i øvrigt at det ikke er alle skoler, der er lige gode til at overholde, når de skriver at undervisningen er på engelsk…

7 Hvilke fag skal jeg vælge?

Endelig kommer vi til det sjove (og sidste) spørgsmål! Hvad skal man bruge tiden på når man endelig er taget afsted? Heldigvis stiller arkitektskolerne i Danmark ikke store krav til fagsammensætningen, udover at man når at få de 30 ETCS-point – også selvom fagplanen skal forbi studierådene og godkendes. Derfor er man velkommen til at sammensætte sit skema ud fra sine interesser, hvilke interessante undervisere der er, hvilke studieture de tilbyder osv. Ofte har man et studio-fag, der minder meget om den måde vi arbejder på i Danmark og derudover en del andre fag man tilvælger i form af forelæsningsrækker, øvelsestimer, seminarer, osv. Hvis man er på en skole, der er knyttet til et universitet med andre retninger end arkitektur, kan man ofte også få lov at vælge en række fag, der ikke er direkte relateret til arkitektur. Vær derudover opmærksom på om fagene udbydes på engelsk eller et andet sprog, hvornår eksaminer for faget ligger i forhold til planlagt hjemrejse og om udvekslingsskolen har en række krav til din fagsammensætning. Et sidste råd er at have et fag i baghånden, hvis man finder ud af, at man ikke kan opnå nok ECTS-point. Jeg fandt en måned inde i semestret ud af, at jeg havde valgt et fag, jeg ikke kunne tage, hvorfor jeg ville komme til at mangle nogle point. Dette kan ske, og der bliver man nødt til at være lidt opmærksom.

Jeg håber at du har fået mod på at søge udveksling – held og lykke!

Nyttige links

KADKs partnerskoler: https://kadk.dk/partnerinstitutioner

AAAs partnerskoler: http://aarch.dk/info/school-web/study-abroad/study-abroad-inspiration/partnering-universities/

Udlandsstipendielisten for kunstneriske og kulturelle uddannelser 2017: http://www.su.dk/media/1255/kunstneriske_kulturelle.pdf

CEFR: https://en.wikipedia.org/wiki/Common_European_Framework_of_Reference_for_Languages

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier