KADK Afgang

En Grøn Åre – Liv I Landskabet

Afgangsprojekt fra Landskabskunst, Institut for Bygningskunst, By og Landskab. 

Af Linda Guldbæk Nielsen

En række problematikker gør at vi som samfund må diskuterer hvad vi vil med landskabet i Danmark; vi står med et landbrug i krise, affolkning af landdistrikterne og dermed landsbyer i opløsning, et stort pres på naturen, et landskab der opleves utilgængeligt og som ikke er indrettet til at håndtere klimaændringer.

Projektet er opstået af et ønske om at diskutere indretningen af det danske landskab, og derigennem en værdidiskussion af forholdet mellem natur/landbrug/ bosætning.

Den sammenhæng, der tidligere var mellem å og ådal, mellem å og eng, er forsvundet gennem tørlægningen og opdyrkningen af landskabet. I dag ses åen som en fast strækning, som noget statisk, men vi må tilbage til at forstå åen som et område. Det vil give i en rigere natur, hvor ekstremregn ikke er et problem. Samtidig vil det nye naturareal fungerer som bufferzone mellem landbrug.

 

 

Projektet er et bud på hvordan klimaudfordringer, tab af biodiversitet, næringsstofudledning og manglende rekreative muligheder kan løses ved at udvikle Ryå-systemet som naturnetværk. Et netværk, der genskaber en grøn regional sammenhæng og forbinder områdets største landskabstræk. Ryå bliver igen en vigtig infrastruktur, nu som ramme om naturturisme og foreningsliv. Grundtankerne for projektet er at “skabe plads til de naturlige processer”, “demokratiserer landskabet” og “give ny identitet til byerne langs åen”.

Det er komplekse problemstillinger, og selve arbejdet med projektet kan man læse mere om her

 

 

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier