KADK Afgang

Vesterlandet – Rammer For En Sirkulær Omstilling

Afgangsprojekt fra Settlement, Ecology and Tectonics, Institut for Bygningskunst og Teknologi. 

Projektet blev tildelt FN-Prisen.

Af Gustav Jerlvall Jeppsson (hjemmeside) og Fredrik Walentin Sandbu (portfolio)

Projektet er et bud på, hvordan man kan bidrage til at omstille et samfund fra en lineær økonomi til en mere cirkulær økonomi. En sådan økonomi vil kunne skabe arkitektoniske og strategiske rammer for en fremtidig cirkulær industri, der peger i ny retning efter en lang epoke med olieudvinding. Udslip af affaldsstoffer fra norsk fiskeopdræt forurener fisk og naturomgivelser i dag og er den største menneskeskabte kilde til udslip af næringssalte langs den norske kyst.

 

 

Disse udslip kan få alvorlige konsekvenser for økosystemernes balance i de norske fjorde og er en problemstilling der vil vokse i fremtiden, da de norske fiskeopdræt forventes at femdobles frem mod år 2050. Selve affaldsstoffet har dog et stort potentiale i produktionen af biogas, og kan i fremtiden blive en stor ressource og ikke et stort problem, som det er i dag.

 

Projektet tager udgangspunkt i et fremtidigt fiskeopdrætsanlæg, hvor affaldsstofferne opsamles, renses og anvendes i produktionen af biogas. Dette fremtidsscenarie tegner et billede af en ny ren industri, baseret på ressourceudnyttelse af et eksisterende forureningsproblem, som kan sprede sig til langs den norske vestkyst.

 

 

 

 

Projektet er et nyt industrielt anlæg, hvor alle trin fra fiskeopdræt til biogas, samt potentialet i restprodukterne, samles og gøres tilgængelige for offentligheden. Dermed åbnes den nye rene industri op for omgivelserne og knyttes til det samfund det er en del af, for på den måde at synliggøre potentialet og mulighederne i den rene omstilling. Projektet vil skabe en bevidsthed omkring en ny energiproduktion og på den måde opfordre og inspirere til en større omstilling.

 

 

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier