Udveksling på ETH Zürich _ Kapitel 3: Præsentation af en forståelseKapitel 3
ETH arkitektskole i Zürich, Schweiz – af Daniel Kragskov 
Udvekslingsophold forår 2017

Vores felttur til kommunen Le Chenit i Lac Léman regionen er ovre, og tiden efter har vi brugt på at udarbejde en forståelse for det territorie, vi arbejder i. Denne forståelse er en kombination af viden omkring stedets historie, demografi, politik, plandokumenter, fredninger, beskyttede zoner, vegetation, landskab osv. Gruppernes opgave har dermed været at præsentere dette materiale på en forståelig måde til vores mid-term review. Det er sjovt, hvordan denne tilgang adskiller sig ret markant fra KADK. Indtil nu har vi nærmest ikke berørt, hvad det egentlig er, vi kommer til at tegne/lave projekt om her over halvvejs i semestret. Der bliver lagt grundigt vægt på at vi forstår vores udgangspunkt, inden vi sætter stregerne.

Præsentationen af vores område delte vi op i tre dele kaldet ’The Murel’, ’The Fine Industry’ samt ’The Accumulations’, der hver indbefatter de væsentligste pointer om kommunen.

’The Mural’ kom til at hedde sådan, da vi ser landskabet som et slags maleri – noget man kigger på, men ikke en aktiv flade, hvor aktiviteter kan udfoldes. Vi mener, der er et kæmpe potentiale i at få udnyttet de styrker, der er i landskabet, da disse ikke på nuværende tidspunkt giver stor kvalitet for kommunens beboere. ’The Mural’ er også et udtryk for det ’image’ industrien bruger til at brande deres ekstremt dyre luksusure.

The Mural og The Fine Industry

 

 

’The Fine Industry’ var afsnittet om den store finmekaniske industri, der med sine mange arbejdspladser sikrer kommunen en relativt høj velstand. Dog ser den måske sig selv som lidt for fin til at gå i en dialog med selve beboerne, om hvordan det byggede miljø skal se ud. 4000 mennesker pendler hver dag til kommunen for at arbejde her i industrien (i et område af Schweiz der måske ville kunne kaldes udkants-Schweiz). Resultatet er store parkeringsørkner og en høj grad af ’sprawl’, som vi kender det fra diverse industrikvarterer uden stor følsomhed overfor byens rum og kvaliteter.

’The Accumulations’ beskriver den måde hvorpå byen langsomt samlede sig omkring de to hovedveje på de to sider af søen i bunden af dalen. Det er ophobninger der med tiden har samlet sig til naturlige vejbyer. Byens kvalitet er derfor ophobninger langs en strækning, hvilket sættes på prøve af de forskellige industrier, der breder sig, og dermed legitimerer at også beboelse gør det – blandt andet ned i nogle af de meget fine vådområder, der dermed ikke længere står som uberørt natur.

The Accumulations og Synthesis 

 

Præsentationen blev gennemgået foran vores Professor og tre indbudte gæster, der alle var praktiserende arkitekter. 20 minutters præsentation og 20 minutters diskussion per gruppe. Diskussionerne for alle grupperne var virkelig relevante, selvom det godt nogen gange kunne være svært at koble det til netop ens eget projekt. Det var dog interessant at vende spørgsmål omkring urbaniseringen i disse områder. Kan man overhovedet finde steder i dag, der ikke er urbaniserede? Og er vores forestilling om autentiske natur- og kulturlandskaber en romantisering, når det alligevel kun er fire storbønder med subsidieret og automatiseret produktion, der dyrker jorden? Kan en motorvej gennem et fredet UNESCO-område retfærdiggøres af at de tusindvis af folk der strømmer forbi hver dag i bil også dermed også får glæde af stedets udsigt? Kan vi med arkitektoniske/territoriale værktøjer skabe grobund for nye økonomier i områder, hvor der er brug for at ændre den eksisterende? Er turisme et nødvendigt onde og eller en gevinst for byerne? Der er mange spørgsmål at tage hånd om.

Vi er i gruppen ikke kommet meget nærmere hvad vores projekt kommer til at behandle, men vi tror at vi har et solidt udgangspunkt. Tilbagemeldingen på præsentationen var heldigvis positiv, så vi satser på at det nok skal gå alt sammen. Vi sluttede af med at skulle skrive et statement omkring vores intentioner med projektet, så det kommer lige her:

”Strengthen the relationship between watchmaking and the village and increase the appreciation and pertinence of the landscape to enhance it as an image and a public asset.”

 Det lyder vel sådan set meget godt, selvom det nok er lidt vagt defineret. Om det er stærkt nok til at bære projektet må tiden vise.

Ciao!

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier