CONFERENCE: DESIGNING FOR SMART CITIZENS

designing-for-smart-citizens-a3-poster
’Smart cities’ er ikke længere et nyt begreb, til gengæld er der brug for at se på det fra nye perspektiver. Denne konference fokuserer på den smarte by i forhold til det sociale i byen og i forhold til borgerne – hvordan kan teknologi være med til at skabe mødesteder, leg og byliv? Kom og hør om projekter, der kan være med til at vise alternative og innovative måder at bruge teknologi i forbindelse med fremtidens byudvikling. 

Alexandra Instituttet, Gehl, Dansk Design Center, Dansk Arkitektur Center m.fl. inviterer til konference for arkitekter, designere, byplanlæggere m.fl. med det formål at inspirere deltagerne til at bidrage til udviklingen af den smarte by. I forlængelse af Smart City Expo i Barcelona med temaet ‘Cities for Citizens’ fokuserer konferencen på, hvordan involvering af borgere og design kan tænkes ind som en mere central del af de digitale løsninger i byerne.

Konferencen afholdes d. 24. november mellem kl. 9:30-16:30 på Dansk Arkitektur Center. Du kan læse hele programmet og en uddybende beskrivelse på DAC’ hjemmeside her.

OBS: Konferencen bliver afholdt på Engelsk!

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier