Arrangement, DAC - Dansk Arkitektur Center

KONFERENCE – Hvordan kan deleøkonomi bidrage til at skabe bedre byer? (Also in English)

Arrangementsbillede

Dansk Arkitektur Center og Politiken Live inviterer til konference om deleøkonomien, der lige nu indtager Danmark med storm! Mød politikere, eksperter, deleøkonomiske projekter og international inspiration fra Amsterdam Sharing City.

“Deleøkonomi” er tidens hyppigst diskuterede buzzword og findes i et utal af afskygninger. Mens nogle er mere kontroversielle end andre, findes samtidigt en stor gruppe deleøkonomiske koncepter og forretningsmodeller, som drejer sig om at udnytte overskudsressourcer bedre. I en tid hvor urbanisering og hastig tæring på jordens samlede ressourcer er globale udfordringer, er spørgsmålet om og hvordan deleøkonomi kan bidrage til at skabe bedre byer?

Grundlaget for konferencen ‘Hvordan kan deleøkonomi bidrage til at skabe bedre byer?’ er Deleby, et landsdækkende projekt der udvikler og afprøver deleøkonomiske koncepter og forretningsmodeller for at skabe bedre byer i syv danske kommuner. Dét samt en række spændende taler og debatter kan du få del i på nærmeste hold.

Derudover er et skarpt videnspanel også knyttet til konferencen:

 Mark Lorenzen, Professor, Copenhagen Business School

 Bent Greve, Professor, Roskilde Universitet

 Martin von Haller Grønbæk, Partner og advokat, Bird & Bird

Konferencen henvender sig til dig, der arbejder med eller har interesse for deleøkonomi, byudvikling, cirkulær økonomi, innovation og relaterede forretningsmodeller.

EN KONFERENCE MED DEBATSESSIONER 

Konferencen giver dig et bredt indblik i deleøkonomiens potentialer og udfordringer i de danske byer. Det sker med en række debatsessioner om deleøkonomiens betydning indenfor forskning og erhverv, politik og i et byperspektiv.

Blandt paneldeltagerne er:

 Erik Lauritzen, Borgmester, Sønderborg Kommune (Soc. Dem)

 Mikkel Dragmose-Hansen, Viceborgmester, Middelfart Kommune (SF)

 Tina Tving Stauning, Formand for teknisk udvalg, Frederikssund Kommune (Soc. Dem.)

 Carsten Kudsk, 2. Viceborgmester, Nyborg Kommune (DF)

 Ida Auken, MF, Radikale Venstre

 Maria Gjerding, MF, Enhedslisten

 Charlotte Fischer, chef for CONCITO Bæredygtigt Erhverv

 Christian Ingemann, Partner, SOLOBETA

 Malthe Mikkel Munkøe, Chefkonsulent, Dansk Erhverv

 Katinka Hauxner, Bystrategisk rådgiver og indehaver, HAUXNER

 Emmy Laura Perez, Ph.d. -studerende, Dansk Arkitektur Center og Roskilde Universitet

PRAKTISK INFORMATION 

DATO: Tirsdag den 13. september

TID: 09:30-16:00

STED: Pressen i Politikens Hus Rådhuspladsen 37, 1550 Kbh. V

PRIS: 490 kr.

LINK: Her


_________________________

ENGLISH VERSION: 

CONFERENCE –HOW CAN SHARING ECONOMY HELP CREATE BETTER CITIES? 

Danish Architecture Centre and Politiken Live invite you to a conference about the sharing economy, which is currently taking Denmark by storm! Meet politicians and experts, hear about sharing economy projects and draw international inspiration from Amsterdam Sharing City. 

“Sharing economy” is the most frequently discussed buzzword of our time and comes in a myriad of different forms. While some are more controversial than others, there is also a large group of sharing economy concepts and business models, which are all about making better use of surplus resources. At a time when urbanisation and rapid depletion of the Earth’s overall resources are global challenges, the question is whether, and if so how, sharing economy can help create better towns and cities.

The basis of the conference, How Can Sharing Economy Help Create Better Cities? is Deleby: a nationwide project that develops and tests sharing economy concepts and business models to create better towns and cities in seven Danish municipalities. That, along with a series of fascinating talks and debates, in which you can participate at close range.

The conference will also include a razor-sharp panel of experts:

 Mark Lorenzen, Professor, Copenhagen Business School

 Bent Greve, Professor, Roskilde University

 Martin von Haller Grønbæk, Partner and Lawyer, Bird & Bird

The conference is aimed at anyone who works with, or is interested in sharing economy, urban development, circular economy, innovation, and related business models.

NB: The conference will be conducted in Danish

PRACTICAL INFORMATION 

DATE: Tuesday 13 September

TIME: 09:30-16:00

PLACE: Pressen i Politikens Hus Rådhuspladsen 37, 1550 Kbh. V

PRICE: 490 kr.

LINK: Here

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier