KADK Afgang, Studieprojekt

KADK Afgang: Mens vi venter

Fra vandkant

Mens vi venter – mellemlager for dansk radioaktivt affald

Navn: Peter Ravnborg
Kandidatprogram: Settlement, Ecology and Tectonics

Danmark står overfor et akut affaldshåndteringsproblem. Siden lukningen af Risøs sidste forsøgsreaktor i 2001, har de danske politikere, kommunerne og ikke mindst det danske folk diskuteret, hvad der skal ske med det danske radioaktive affald. Emnet rummer både praktiske og etiske udfordringer, og en klar stillingtagen til hvordan affaldsproblemet skal håndteres, bliver derfor konstant skubbet ud i fremtiden. Tiden går, og inden for en kort tidshorisont skal der findes en løsning. Det radioaktive affald er et tabubelagt emne, der kan sætte gang i nogle stærke følelser. Udfordringen er derfor både at besvare den lange række af praktiske løsninger, der er forbundet med oplagringen, men også i høj grad at kunne skabe et værk der igennem en tillagt historie og symbolik, kan være med til at bibringe offentlighedens accept. Det er i høj grad den udfordring, arkitekten kan være en nøgleperson i at løse.

Mellemdepotet skal løse den helt specifikke opgave at sikre det danske radioaktive affald, men skal samtidig bringe en merværdi til det smukke istidslandskab ved fjorden. Bygningskomplekset er delvist nedgravet, og kun de store betondepoter stikker op af landskabet. Formsproget er klart og skarpt, som store bearbejdede sten præcist placeret i det bølgende landskab. Nogle steder danner de store volumner passager og retningsbestemte kig ud over fjorden. Andre steder flyder landskabet uhindret imellem depoterne. De tre depoter bliver serviceret af en nedgravet servicekorridor, der ligger på tværs af landskabet. Anlæggets bagside udgør den aktive affaldshåndteringsdel. Her ankommer og behandles nytilkommet radioaktivt affald, hvorefter det fragtes på plads i lageret. Mod nord ligger mellemlagerets besøgscenter. Besøgscentret er som resten af bygningskomplekset en del af landskabet, men stikker delvist ud, og muliggør en tæt kontakt til fjord og natur. Intentionen er, at denne offentlige del skal medvirke til formidling af den nukleare historie og lagerets funktioner, og også indgå som den aktive del af nationalparken. Bl.a. som udgangspunkt for fugleture ud i landskabet. Den åbne del af komplekset kan fungere isoleret, og kan på den måde lettere huse begivenheder, der ikke direkte har med formidling af mellemlagerets primære funktion at gøre.

Et mellemlager på Risø vil være et bygningsværk, der er genstand for stor debat. Ved at lade værket ligge forholdsvis roligt i det smukke istidsandskab, og lade bygningens dimensioner og vinduesløse facader være de stærkeste virkemidler, er forhåbningen, at offentligheden stille og roligt vil acceptere dets eksistens. Det er ikke et formmæssigt ekspressivt værk, men et bygningsværk, der i kraft af sin mystiske enkelthed og symbolik, vil gøre et stærkt indtryk. Ved at lade atomaffaldet blive på Risø, på kanten af en nationalpark, vil der blive sat et stærkt punktum i historien om den danske atomforskning. Mellemdepotet vil i kraft af sin placering tiltrække stor opmærksomhed og vise, at løsningen på det danske atomaffaldsproblem ikke behøver være uinteressant og gemt væk, men at en løsning kan tilgodese samspillet mellem menneske og naturen.

Behance: https://www.behance.net/LaxRaven
Kadk: https://kadk.dk/en/project/mens-vi-venter-midlertidigt-lager-dansk-radioaktivt-affald

Ext%2c hjørne

Depot%2c Bokse

Depot%2c Canisters

Rundt

Uderum

Plan

Situationsplan

Snit%2c auditorium

Snit%2c depoter

Snit%2c tidens rum

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier