KADK Afgang, Studieprojekt

KADK Afgang: Et perceptorisk museum for lys og mørke

1. Evt. coverbilledeEt perceptorisk museum for lys og mørke – lys som fænomen, begreb og formgivningsredskab

Navn: Sarah Fredelund Nielsen
Kandidatprogram: Arkitektonisk Belysningsdesign

Hvordan påvirker lyset og mørket os og hvordan påvirker vi lyset og mørket?
Kan det ofte store fokus på kvantiteten af lys fremfor kvaliteten skyldes, at vi mangler en måde, hvorpå vi kan italesætte perceptionen af lys? Er vi bevidste nok omkring lyset og mørket, og hvordan vi som mennesker påvirkes af det, og omvendt – bør vi fokusere mere på at mørket er truet grundet vores brug af kunstlys, og begrænser vi dagslyset egenskaber ved blot at tænke lysindtag som vinduer? Med afsæt i disse overvejelser har opgaven haft til formål at studere, debattere samt udvikle en teori, hvormed man kan begrebsliggøre det oplevede lys, hvilket eksemplificeres gennem en arkitektonisk udformning af oplevelsesenheder under Møns særlige lys og intense mørke. Museet danner rammerne for en fortælling om vores naturlige lys, som et perceptorisk og fysisk element i arkitekturen, både nat og dag. Iscenesættelsen af dagslyset og mørket skal facilitere viden og oplevelser gennem både vandring, ophold og overnatning, og konkretiseres gennem et forløb af nedslag ved Møns Klint. Videncenter for Kystturisme har udvalgt Møn som et af 20 feriesteder i Danmark, der skulle have et kvalitetsløft og hjælpes til at vende en negativ udvikling, hvor turisterne fravælger Danmark. Museet skal med udgangspunkt i kontekstens helt særlige indentitet øge turismen til Øst Møn. Attraktionen vil stimulere en italesættelse af lysets kvalitative egenskaber samt bidrage til en begrebsliggørelse og forståelse af det oplevede lys og øget fokus på mørket. Nedslagene demonstrerer mulighederne for at bruge lysfænomener som et arkitektonisk formgivningsredskab.

Sarah Fredelund har fået hædrende omtale fra Dansk Center for Lys:
“I landskabet ved den sydligste del af Møns Klint har Sarah Fredelund med afsæt i en fornem teoretisk detaljering af dagslysoplevelsernes terminologi skabt en arkitektonisk oplevelsesrute. Løsningen udnytter landskabets muligheder, undergrundens materialer og dags- og nattelysets særlige karakter. Sarah tilbyder en karsk og ren arkitektonisk fortolkning af dette lys og mørke. Oplevelsen iscenesættes i 24 enheder, på en måde så beskueren forstår det detaljerede samspil mellem lys, materiale og rum.”

Se mere på:
KADKs hjemmeside: https://kadk.dk/project/et-perceptorisk-museum-lys-og-moerke
Afgangspræsentation: http://issuu.com/sfnfredelund.com/docs/afgangspr__sensation_6e709ebf3edeeb

A. Lysdans 1

A. lysdans 3

B. Lyspixels 1

B. Lyspixels 2

C. Lysekko 1

Lyspixels 1_100 snit

C. Lysekko 2

Lysekko 1_100 snit

D. Lyssfumato 1

D. Lyssfumato 2

Lysfumato 1_50 snit

længdesnit 1-01

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier