[KÅRK]
  • KÅRK #28 “HJEM, KÆRE HJEM”
  • KÅRK #28 “HJEM, KÆRE HJEM”

KÅRK #28 “HJEM, KÆRE HJEM”

Den 28. udgive af det uafhængige magasin KÅRK blev udgivet i sidste måned. HJEM, KÆRE HJEM er tilmed at finde online – og er et absolut anbefalelsesværdigt eksemplar. Vi bringer her ordlyden af redaktionens introducerende forord og et smugkig på indholdet:

.

Som arkitekter beskæftiger vi os med at organisere rumligheder – mest af alt i forhold

til bygningskunst – herunder udformning og tilpasning, opbygning og nedrivning,

offentligheds- og privatsfærer samt indre og ydre rammer. Rammer, der ofte omslutter en

mere kompleks størrelse, nemlig hjemmet. Men hvad er hjem egentlig? Er det som tiden

et blødt begreb, der løbende er løbet fra os, fordi det var for svært at forklare? Eller er det

i virkeligheden så såre simpelt, som damebladene bestandigt forsøger at udlægge det, når

de proklamerer: “Hjemmet er der, hvor hjertet er”? Måske ligger svaret gemt et sted midt

i mellem.

.

Vi har alle en forestilling om, hvad hjem er for os: men når alt kommer til alt, er en forklaring

af dette begreb pludselig ikke så ligetil. For hjem er netop en kompleks og uhåndgribelig

størrelse, hvis betydning varierer fra individ til individ – alt afhængig af hvilke værdier, vi

hver især tillægger hjemmet.

.

Spørgsmålet er netop, hvordan hjem for noglemennesker kan manifestere sig i en

container i et fremmed land, mens det for andre kan forbindes med en helt speciel smag for

design? Et andet aspekt er midlertidige hjem; for hvordan kan et hjem være midlertidigt,

og hvordan kan vi som mennesker være i stand til at etablere et nyt hjem flere tusinde

kilometer hjemmefra?

.

I dette nummer af KÅRK har vi forsøgt at afkode hjemmets kompleksitet. Vi har dels

forsøgt at blive klogere på det uundgåelige had-/kærlighedsforhold til parcelhuset, og

hvordan det har påvirket vores måde at indrette os i byrummut. Kan København i dag

sammenlignes med et parcelhuskvarter på højkant, som Søren Ulrik Thomsen påstår?

Gennem besøg i blandt andet en yurt, et kloster, og et biologisk hus har vi undersøgt og fået

indblik i alternative former for bosætning. Vi har derudover også stillet os spørgende over

for den minimale, skandinaviske stil, der på mange måder er blevet lig med, hvem vi er.

Vi har været vidt omkring, for atter at lande ved hjem, kære hjem.

.

Kære læser, vi håber, du vil tage godt imod bladet! Det har været spændende at dykke ned

i dette udefinerbare, mystiske og samtidig meget nære emne – tak til vores bidragsydere

samt Arkitektskolen Aarhus.

.

På vegne af redaktionen,

.

Ida Højlund og Sissel Sønderskov

 

Hvad der startede som en udgivelsesplatform for skiftevis en redaktion fra Arkitektskolen i Aarhus og København med bladet KÅRK, har de seneste år faldet hen og blevet et Aarhus-initiativ alene. Hvem ved om vi i fremtiden vil se en genoplivning af dette interessante ping-pong redaktionssetup?

 

Share this Story

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier