Studieprojekt

Raumling – et studie af form, materiale og teknik

Raumling af Lauri Kyrö

Som ny arkitektstuderende bliver man introduceret til mange nye arbejdsteknikker og metoder, nogle mere unikke end andre. En ret speciel proces som første årgang på Institut for Bygningskunst og Teknologi (IBT) er blevet introduceret til dette semester har været et formstudie med tilnavnet Raumling.

Raumling er et tysk ord, der kan forstås som et kælenavn (et diminutiv) for et rum. Studiet går ud på at undersøge en eller flere specifikke rumligheder i tre faser med tre forskellige materialer: ler, modelpap og gips. Det er en opgave med fokus på proces: i løbet af de tre faser danner man sig en bedre forståelse for, hvordan en abstrakt idé af et rum kan forme sig til noget mere konkret. Alternativt kan Raumlingen – hvis man starter med en meget konkret idé – hjælpe med at frigøre idéen til noget mere abstrakt.

Af Cathrine Harriet Christiansen

Raumling som forstudie

Opgaven tog udgangspunkt i IBTs felttur til Esbjerg i efteråret. Dér fik de studerende på første år som semesterprojekt at arbejde med den nuværende havneadministration på Hulvejen i Esbjerg og den kommende fornyelse af Esbjerg, som blandt andet involverer en ny landgangsbro af COBE som bindeled mellem by og havn.

Af Martin Alexander Meincke

For at skyde semesterprojektet i gang, skulle hver enkelte studerende lave et Raumlingstudie. Opgaven var ikke tiltænkt en specifik funktion, men skulle ses som et forstudie af rumlige kvaliteter skabt af forskellige materialer ved brug af forskellige teknikker. Den gav derfor lov til masser af eksperimenterende tanker og abstrakte armbevægelser. Det eneste forhold der skulle opfyldes var, at man skulle skabe et rum af indadvendt karakter samt et andet rum af udadvendt karakter.


De tre faser: ler, pap og gips

Raumlingopgaven var opdelt i tre faser af undersøgelser, som hver især skulle gennemføres på få dage. Disse studier blev efterfølgende registreret i en foto workshop.

  • Dag 1: De studerende fik foræret en klat ler, som på nogle få timer skulle formes til et udadvendt og et indadvendt rum.
  • Dag 2: Lermodellens rumlige forløb skulle viderefortolkes i pap.
  • Dag 3: Ler- og papmodellerne skulle viderefortolkes endnu en gang, denne gang i gips. Dette blev gjort på baggrund af et besøg på Den Kongelige Støberisamling, hvor en enormt begejstret guide introducerede årgangen til museets kollektion.

Efter de første hektiske formstudier udført af impulsivt håndarbejde blev modellerne fotograferet. Derefter blev de placeret i den kontekst, som årgangen skal arbejde på dette semester, altså havneadministrationen på Hulvejen i Esbjerg.


Hvad sker nu?

Semesteropgaven er nu skudt i gang. I semesterprojektet skal de studerende vælge et af tre givne programmer at arbejde ud fra:

  • Urban Camping: Et program som kræver fællesfaciliteter: køkken, vaskeri, bad og toilet. Derudover tilsluttes tre indendørs ‘hytter’, reception og kaffebar.
  • Jyllands mindste hotel: Skal blot indeholde et enkeltværelse med tilhørende reception og en kaffebar for udefrakommende gæster.
  • Galleri: Med udstillingsrum, arbejdsrum, atelier, mindre køkken, bad og toilet. Der er desuden krav om nordlys idet der skal være mulighed for længere ophold for udstillende kunster.

Hvorvidt Raumlingerne tages med i den videre udarbejdelse af semesterprojektet er op til hver enkelte studerende. Men Raumlingstudiet har uden tvivl været et kærkommet abstrakt redskab at gribe opgaven an på – i modsætning til programdefinitionerne, der er ret konkrete.

Kunne nogen have lyst til at høre om, se og røre Raumlingerne, er man mere end velkommen til at kigge forbi tegnesalen på tredje sal i opgang A og B på Holmen. I mellemtiden kan du se flere billeder af Raumlingerne nedenfor.

Untitled-5

Af Olivia Nygaard-Nielsen

 

Untitled-4

Af Oliver Methmann

 

Raumling i sammenspil med model af eksisterende bygning af Cathrine Harriet Christiansen

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier