Afgangsprojekt, KADK Afgang, Studieprojekt

KAKD Afgang: Tekstillaboratorium

miljøet samlet stor_billede_red2_endelig_til fremlæggelse

 

Projekt af Gunhild Askehave Henriksen (portfolio,website) fra kandidatprogrammet Arkitektur, Rum & Tid

Tekstillaborattoriet er et miljø for tekstiludvikling og –eksponering, og spiller en rolle som livgivende element i Carlsbergområdet -en bydel under forandring.


1

 

Tekstillaboratoriet er en arkitektonisk ramme, hvor begivenheder er i konstant interaktion. Værkstedernes nærvær tilføjer et ekstra lag af forståelsen til udstillingen. Udstillingens relation til værkstederne kan virke inspirerende og sætte dialog og nye tanker i gang om det tekstile materiale for designerne.

Bygningen består af tre åbne planer. Planerne skæres af en tværgående passage, som i et konkavt – konvekst spil af åbninger, forskydninger og skæringer bringer det offentlige rum ind. Gennem sin transparens træder de forskellige handlinger frem i facaden, og brander bygningen udadtil.

gunhild_afgang3

De mange minimale ordner udfolder skiftende rytmer – som intervaller – der med små forskelle viser hvordan bygningen er med til at skabe de mange handlingsrum. På den måde opstår der et sameksisterende niveau i matricen, hvor ”værket” både ses som pragmatik/program og som interaktion mellem bygningens volume, objekterne og brugerne der tilsammen udvirker handlingsrum. Bygningen opleves i bevægelse.

gunhild_afgang14

Modelbilledet nedenfor, viser hvordan passagen kommer til udtryk, når man møder bygningen udefra – et spil imellem den faste takt i facaden og det rytmiske forløb i de dobbeltkrumme buer i passagen. Gennem sin transparens træder de forskellige handlinger og programmer frem i facaden, og brander bygningen udadtil.

Glasbuerne rejser sig vertikalt, og i et konkavnt konvekst spil af skæringer, forskydninger, åbninger, bringer de den ydre verden ind i Tekstillaboratoriet.

gunhild_afgang8

gunhild_afgang5

 

Share this Story

Related Posts

Comments are closed.


Ingen URL indtastet – ønkede du begivenheder fra indlæg? - Den ønskede funktion kræver pluginnet amr-events Få det her

Kategorier