Kursus

“Desto flere bindinger desto bedre, er der nul regler: opfind dem, ellers ender det i kaos.

For mig er det det klassiske der holder sammen på skidtet. Symmetri og klare rene rum. Så ved man hvad man har og kan begynde at bryde det ned. Udfordre symmetrien, tippe balancepunktet, sløre og afsnøre akser. Enkelhed, genkendelighed, billede, mønster, gentagelse.

Det kræver naturligvis at man tror på det. At man vælger at hælde til den opfattelse, at der findes et arketypisk udtryk for huset, en slags grundfigur vi i vores kulturkreds har med os i erindringen.

I mine øjne findes der ikke noget mere kedsommeligt end anstrengt forskellighed. Jeg tror på arkitekturen som et kollektivt anliggende, hvor det er det at indskrive sig i noget større end ens egen horisont der batter.”

– Poul Ingemann. Read More


Af Sofie Frydenrejn Johansen, 2.år, KAs afd. 6

Flatscape-kurset var en 7 dage lang workshop for 1. og 2. år på KAs afdeling 6 med arkitekt og programør Toshikatsi Kiuchi, og Taichi Sunayama, som undervisere.

Opgaven tog sit idémæssige afsæt i Michel Foucaults overvejelser om hvordan det ‘normale’s eksistens er relativ ifht. det ‘deformerede’ (se evt. teksten på hjemmesiden), og hvordan ‘normalitet’ kan anskueliggøres som en række sammenstillede ensformigheder. De stillede os sådan set som opgave at overveje hvornår en flade egentlig er flad, eller sagt anderledes, i hvilken skala en flade relativt set er rumlig.

Således havde de forberedt workshoppen med fladen som det overordnede emne, hvordan for eksempel en flade som en mur med afskallet maling, eller en overgang fra nogle fuldendte fliser til nogle afrevede m.v. med nogle kræfter eller et program kan påvirke hinanden.

Vores forskellige analyser af forskellige mere eller mindre konkrete fænomener tilknyttet fladen blev videreudviklet i et script (en programmering i Rhino) med henblik på at afprøve nogle rumlige påvirkninger i denne, samtidig med at vi i model eksperimenterede med det i fysisk form.

Se flere billeder efter springet.

Read More

Af Mikkel Printz Mikkelsen, Søren Hykkelbjerg Poulsen, Siv Bøttcher, Levi Egilsson og Marius Costan.

I sidste uge var der på institut for by og landskab en forelæsningsrække og workshop omkring træers arkitektur.

Den landskabsfaglige håndtering af træer og beplantninger blev behandlet ud fra tre vinkler; arts og planteøkologisk perspektiv af Jens Thejsen (underviser v. Jordbrugets uddannelsescenter), arkitektoniske perspektiver af Ole Mouritzen (landskabsarkitekt) og til sidst  om træ- og beplantningstemaet set i forhold til brugerne, af Stefan Darlan Boris (landskabsarkitekt Ph.D. i Landscape Infrastructures).

Read More

StudArk er et forum for arkitektstuderende i Danmark. Bloggen drives frivilligt af arkitektstuderende fra de to arkitekturfaglige skoler; Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus.

.Bloggen henvender sig først og fremmest til de arkitektstuderende med det formål at skabe udveksling, debat, oplysning og inspiration her imellem. Sideløbende med dette, skal bloggen være studiets ansigt udadtil, hvor branchefolk, færdige arkitekter samt de kommende studerende vil få indsigt i de studerendes hverdag på studiet. .

Redaktionen opfordrer samtlige studerende og undervisere til at sende os materiale vi kan uploade på bloggen. Alt fra studieprojekter, workshops til debatindlæg og studieture har relevans på StudArk. Vores eneste krav er at indlægget relaterer sig direkte til de studerende.

Kategorier

INSTAGRAM #STUDARK

This endpoint has been retired

Facebook