Kursus

AT SKRIVE ER EN VIGTIG DEL AF DEN KREATIVE PROCES

Image

Sofie Frydenregn og Astrid Billev går på Kunstakademiets Arkitektskole på 3 år. De har deltaget i Arkitektforeningens skrivekursus for studerende, der fokuserer på at give grundlæggende egenskaber og værktøjer til, hvordan man kan blive bedre til at formulere sig skriftligt.

Hvorfor er det relevant at kunne formulere sig på skrift som arkitekt?
Det er jo altid relevant at kunne formulere sig, både når man i hverdagen skal skrive mails, men også når man skal til at lave portfolie og skrive ansøgninger til praktiksteder, hvilket vi jo snart står overfor.
Rent fagligt er der forskellige niveauer, man kan skrive på som arkitektstuderende; helt konkret og mere fabulerende og filosofisk. Det er godt at gøre sig bevidst om forskellene.

Hvordan bruger I teksten i jeres hverdag som arkitektstuderende?
Man kan bruge teksten til at få styr på sine tanker i forbindelse med den kreative proces – det hjælper også  til at fastholde den røde tråd i projektet. På den måde bliver det også meget lettere at fremlægge til vejledning og kritikker. Det bliver tydeligt, at hvis man ikke kan formulere projektet på skrift, så er det sikkert også dér, det ikke fungerer.

Kan I anbefale kurset til andre studerende?
Helt sikkert. Vi får ikke værktøjer og undervisning på skolen i skrivning, så det er relevant, når man gerne vil bruge skriften som en del af den kreative proces. Det er jo ikke akademisk skrivning, man lærer på kurset, men mere værktøjer til hvordan man bedre kan overskue en tekst og bedre formulere sig, så det bliver forstået.  Og så var fedt at komme i et nyt forum udenfor skolen og møde andre studerende fra andre årgange og afdelinger. Det føles godt at tage sagen i egen hånd – og så var der gode sandwich!

Nu får alle arkitektstuderende i Århus også muligheden for at komme på skrivekursus

Senest tilmelding: d. 19 april til lm@arkitektforeningen.dk (Pris: 100 kr)

Af Trine Andersen, Marie Goodstein, Aiste Bagdonaite Nicola Gliese og Simon Reseke, 1.års-studerende på KADK. Materialeworkshops er en fast del af 1.-årskurset TEK1, der arrangeres af Institut 2.

Formålet med opgaven er, at designe, producere, støbe og rejse en struktur i fiberbetonelementer, hvor alle elementerne hviler i en optimal trykbue. Støbeprincippet der anvendes til dette projekt er nyudviklet, og har kun været afprøvet én gang før. Strukturen skal tænkes som klatrestativ, da det er intentionen at det der skal bygges skal fungere som prototype for et klatrestativ til Carolineskolens Børnehave på Østerbro.

Read More

I Aalborg har 3. semester ARK/URB for nyligt overstået kursusmodulet ”Metode & Visualisering 3”, som er et 5 ECTS kursus, og som navnet antyder, er nummer tre i rækken. De to foregående kurser ligger på hhv. første og andet semester. Dette indlæg har til formål at beskrive kurset, samt vise noget af det materiale der blev produceret under kurset. Læs mere efter hoppet.

Read More

Thomas Bo Jensens faste tegl-workshop på Kunstakademiets Arkitektskole resulterede i det forgangne forår i en række realiserede mure, tegnet af de studerende. De studerende udforskede det nye teglformat FlexStone, og fik så mulighed for at se 12 ud af 36 murværks-projekter opstillet i Billund Skulpturpark i et samarbejde mellem KA, murefagskoler i Odense, Svendborg og Vejle, og Randers Tegl, producenten bag de nye mursten med de udvidede mønstermuligheder.

FlexStones princip

Af Simon Hald Hansen, 2. semester, Afd. 3, Kunstakademiets Arkitektskole. Vinder af Randers Tegls Innovationspris.

Navnet på den nyudviklede mursten, FlexStone, siger næsten det hele. Ved blot at fjerne 6 mm af højden på det danske standardformat, har Exners Tegnestue i et samarbejde med Randers tegl skabt et flexibelt format der udfordrer de traditionelle forbandter. Formatet af FlexStone går nemlig op med sig selv. Dette betyder, at et standerskifte har samme højde som to rulleskifter eller som fire løberskifter. Med udgangspunkt i det nye format blev der stillet en opgave, hvor vi skulle udarbejde et forbandt der viser FlexStones muligheder. Read More

Fra KA-net:

Institut 1 afholder igen i år den åbne forelæsningsrække Tirsdagsrækken under overskriften Arkitekturens klassiske epoke. Temaet er Tektonik og rum. Kurset er obligatorisk for 2. og 3. års studerende på Kunstakademiets Arkitektskole, men alle er velkomne! Tilmelding er ikke nødvendig.

Tirsdagsrækken foregår i Festsalen (næsten) hver tirsdag fra klokken 16.00-17.00

Program:

20/9: Græsk arkitektur v. Gregers Algreen-Ussing

27/9: Romersk arkitektur v. Carsten Thau

18/10: Romansk arkitektur v. Kjeld Vindum

25/10: Gotisk arkitektur v. Henrik Oxvig

1/11: Renæssance v. Carsten Thau

8/11: Manierisme v. Peter Thule Kristensen

15/11: Barok v. Henrik Oxvig

22/11: Fransk klassicisme v. Carsten Juel-Christiansen

29/11: Tysk klassicisme v. Ken Namkha

6/12: Historicme og Romantik v. Peter Thule Kristensen

13/12: Industrialismens epoke v. Christoffer Harlang

ANARK‘s første workshop er nu ved at være nået til vejs ende, og inviterer derfor alle til fernisering.
Et tætpakket tougers forløb i Galleri MODTAR‘s lokaler i Teglgårdsstræde 3, Kbh K,  har bl.a. bestået af registrering, afstøbning, projektioner, nedbrydning og opbygning. Holdet til dette års sommerskole har været i inddelt i 4 grupper, som har arbejdet med henholdsvis:

  • Gulvet – plan/flade/landskab,
  • Trapperummet – snit/bevægelse/stabling/opbygning
  • Facaden – indre opstalt/tærskel/grænse/ramme,
  • Skabet – møbel/detalje/krop/beholder

Tidligere indlæg om ANARK kan du læse her.

Nedenstående billeder er fra workshoppen.

Arkitektonisk værkanalyse er et obligatorisk kursus for 2. studieår på KA, som vi tidligere har omtalt her på siden.

Institut 1, der er ansvarlige for kurset har nu udgivet de studerendes arbejde i lækkert format med store billeder og uddrag af alle analyserne. Bogen/magasinet kan købes på KASB for 80 kr.

Se opslag fra bogen efter springet

Read More

StudArk er et forum for arkitektstuderende i Danmark. Bloggen drives frivilligt af arkitektstuderende fra de to arkitekturfaglige skoler; Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus.

.Bloggen henvender sig først og fremmest til de arkitektstuderende med det formål at skabe udveksling, debat, oplysning og inspiration her imellem. Sideløbende med dette, skal bloggen være studiets ansigt udadtil, hvor branchefolk, færdige arkitekter samt de kommende studerende vil få indsigt i de studerendes hverdag på studiet. .

Redaktionen opfordrer samtlige studerende og undervisere til at sende os materiale vi kan uploade på bloggen. Alt fra studieprojekter, workshops til debatindlæg og studieture har relevans på StudArk. Vores eneste krav er at indlægget relaterer sig direkte til de studerende.

Kategorier

INSTAGRAM #STUDARK

This endpoint has been retired

Facebook