Arkitektskolen Aarhus

cvgenius

Er du snart- eller nyuddannet? Så er der måske i løbet af efteråret relevante CV-råd at hente med dette kursus.

Af Arkitektforeningen:

Kom og hør, hvorfor det er vigtigt at opbygge sit CV lige fra starten af karrieren – og hvorfor det er nødvendigt at holde det løbende ved lige. Få sparring på dele af dit eget CV og inspiration fra andres.

Kurset afholdes i Aarhus den 29. september og i København den 20. oktober og er gratis for medlemmer af Arkitektforeningen.

Regnvejre_B&W

Rakel Karlsdóttir, arkitekt MAA

r.karlsdottir@gmail.com
rakelkarlsdottir.wordpress.com

 

Vi er flere og flere, der skal dele asfalten, især fordi antallet af personbiler stiger kraftigt. Næsten alle har prøvet at være i en bil, hvor man sidder fast i trafikken sammen med alle de andre, som også kører alene i en 5-personers bil.

Read More

IT11

Et halvt århundrede siden Sputnik nåede orbit, er det blevet befolket af nationer, samtidig med at det er blevet set som en afskåret virkelighed og et fjernt landskab.
Kun fornyelig har vi indset at dette territorium er en forlængelse af jorden, hvor vores indtrængning har alvorlige konsekvenser, og direkte påvirker os.
MAP 007 Orbit kortlægger historisk vores aktiviteter i orbit, hvad vi har placeret og hvad dets konsekvenser er, samt spekulative øvelser som kritisk undersøger disse udfordringer i den del af vores verden, hvor arkitektur sjældent er aktivt.
I samarbejde med NASA, JSC og Virgin Galactic.
Vi vil gerne invitere dig til lanceringen af den nye nummer af Manual of Architectural Possibilities, 007 Orbit,
med introduktion og foredrag af grundlægger David Garcia – på engelsk!

anark_sommerskole2014_03

ANARK indbyder i sammenarbejde med SPACON & X til sommer-bygge-workshop fra d 7 til d 18 juli. Sommerskolen er en intensiv byggeworkshop som forløber over 2 uger i Juli måned, hvor deltagerne skitsere, bygger og opfører i en direkte 1:1 skabende proces.
Sommerskolen er for design- og arkitekturstuderende.

Workshoppen finder sted på en smuk grund på Papirøen i KBH.

Read More

 
af Terese Viltoft, Studio Building design
 
 

Intro 

”Vi Bor Sammen Igen” blev titlen på mit afgangsprojekt, hvis udgangspunkt var at designe et scenarie der kobler den ældre generation til familien og/eller samfundet.
Mit afgangsforløb bar præg af en omfattende analyse og fremgik som en fremtidig boligform, hvor flere generationer lever under samme tag. En udfordring der rummer komplekse problemstillinger men som også er af stor samfundsmæssig relevans. I opgaven lå der et stort fokus på tiden i boligen og spørgsmål som; Hvad sker der hvis den ældre generation går bort, eller når børnene flytter hjemmefra? Hvad sker i fremtiden, hvis alle i familien igen splittes op eller andre familier flytter ind? Det var bare nogle af de udfordringer jeg mødte under arbejdet med generationsboligen. Løsningen blev et projekt der, i sin karakter, søger nye rumlige og konstruktive elementer til, hvordan vi i fremtiden kan bo samt hvorledes vi nemt og bæredygtigt kan ændre vores bolig ud fra alle livets faser.

Løsningen bærer præg af store overvejelser omkring lys samt materialets nutidige og fremtidige betydning i forhold til at kunne ændre sig og adaptere forskellige rumligheder over en lang tidsperiode.

 

Read More

 

Philip_Jensen_Juicylight-4274

I fredags åbnede den afslutende bachelor udstilling på Arkitektskolen Aarhus. Skolens udstillingsbygning er til lejligheden blevet delt i seks mindre rum, som de enkelte bachelor units hver især har stået for. Udstillingen er smukt sat op og med det indledende forløb på den overhængende balkon, får man et godt overblik over udstillingens opbygning.

 

Udstillingen er åben i skolens normale åbningstider.

 

Billeder af Philip Jensenaf Mads-Ulrik Husum, Studio DemokraCity
 

For my thesis project I wished to challenge the caravan as a typology from a national point of interest – which is why the title of the project is ” A travel wagon – rethinking a typology in Denmark

The project ended in a 1:1 prototype of a chosen concept functioning as a first iteration and is a result of working with the 5 following themes presented in chronological order: Research; Experimentation; Creation; Concretization; Realization.

The following is a brief description of the history, status quo, my intentions and the reasons for and possibilities of this particular area of interest from a personal and societal point of view.

Read More

af Kerstin Kongsted 

Mit afgangsprojekt betragtes fra en undersøgende vinkel, som hermed leder det mod et konkret produkt – spisestellet. Det beskæftiger sig med undersøgelser og eksperimenter som omhandler vores kultur og spisevaner, samtidig med at jeg har udfordret spisestellet og omfortolket det i materialerne beton, glas og træ. Projektet handler om at komme tættere på maden, om kroppen ift. stellet, vores kultur og vaner, det sanselige og om materialeundersøgelser. Mit fokus har været at designe et stel der kan tilgodese madoplevelsen – den individuelle, den hverdagsagtige eller den man får når man er flere eller til festlige lejligheder.

Read More

 
af Christina Rousing Toxværd

STED TIL BEVÆGELSE – træningsfaciliteter på grænsen mellem by og havn

Jeg har i mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen Aarhus beskæftiget mig med det lange kileformede område langs Risskovstien og Skovvejen i Aarhus. Her har jeg skabt en landskabelig forbindelse på tværs af mit site, ved hjælp af min bygning, som indeholder træningsfaciliteter til CrossFit.

Read More

StudArk er et forum for arkitektstuderende i Danmark. Bloggen drives frivilligt af arkitektstuderende fra de to arkitekturfaglige skoler; Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus.

.Bloggen henvender sig først og fremmest til de arkitektstuderende med det formål at skabe udveksling, debat, oplysning og inspiration her imellem. Sideløbende med dette, skal bloggen være studiets ansigt udadtil, hvor branchefolk, færdige arkitekter samt de kommende studerende vil få indsigt i de studerendes hverdag på studiet. .

Redaktionen opfordrer samtlige studerende og undervisere til at sende os materiale vi kan uploade på bloggen. Alt fra studieprojekter, workshops til debatindlæg og studieture har relevans på StudArk. Vores eneste krav er at indlægget relaterer sig direkte til de studerende.

Kategorier

INSTAGRAM #STUDARK

This endpoint has been retired

Facebook