Studieprojekt

På første semester på det nye kandidatprogram Kunst og Arkitektur, blev de studerende hver især bedt om, at finde 30 bygninger rundt omkring i Stor København.  Eleverne lavede en aksonometri og en træ model af hver bygning, så der til sidst kom en ny fiktiv by med 600 bygninger.

IMG_0864

 Screen shot 2013-05-22 at 11.02.54 AM

Den studerende skulle derefter udvælge en bygning ud fra de 600 og undersøge forskellene, der lå i den nye fiktive kontekst overfor bygningens virkelige kontekst.  Der blev lavet en grov model i 1:33, som skulle bruges til at undersøge de to kontekster. Ved at udsætte bygningen for 9 forskellige spørgsmål, kunne den studerende undersøge hvordan bygningen udformede sig, hvis den blev påvirket  af to forskellige kontekster.

Her under ses Janne Mari Fredlys projekt forløb.

Valgte sted:   Gamle Carlsbergvej, Valby

Det valgte sted er et bryggeri/industriplads inde i indre by. Det hele er ret ens, både i materialer og højder. Den fiktive konteksten er ret anderledes. Den består af flere forskellige typologier, hvor man finder et stort hus i Hvidovre, en parkeringsrampe på Israels Plads, busstationen ved Svanemøllen, små container huse i Nordvest,  et rækkehus liggende ved havnen i Dragør og til sidst en nyere parkerings rampe fra Glostrup. Med alle disse typer af bygninger, ser man et stort spring i højde og form. 

Den fiktive kontekst

contekst_fiktiv_B&W

Den virkelige kontekst

contekst_virkelig_B&W

Jeg startede med at give mig selv nogen regler for at finde et system, hvor jeg kunne begynde at tegne op de forskellige kontekster på modellen i 1:33. Det regelsættet var et grid, som repræsenterede højderne fra hvert enkel bygning i konteksterne, hvor fiktiv og virkelig kontekst fik tildelt hver sin farve – rød og hvid.

sort model

For at få en større forståelse for de to konteksters påvirkning på modellen, blev det tilført et nyt grid ned på kassen i plan. Dette blev gjort for at forstå hver enkelt bygnings placering og hvor de opførte sig på mit site.

På baggrund  af en analyse af collagerne fra de to kontekster, blev der lavet en større abstraktion af kontekstens bygninger ved at pixelerer dem ned til et grid.  På den måde kunne jeg genskabe de forskellige karakterer med over på modellen. Tanken var at se den store forskel I den lille enhed mod den store enhed, i form af det grid der består af store og små pixel. På den måde fik bygningen et udtryk, bestående af store og små enheder, sammensat til en stor masse.

portretter_pixels_farve-2 portretter_pixels_farve-3 portretter2_pixels_farve-1

modeller

En ny undersøgelse gik ud på at tage stilling til farvernes betydning i de pixelerede billeder. Farverne kunne begynde at repræsentere forskellige materialer. Bygningen endte med at blive farvet helt rød dannet af materialer fra de to kontekster, såsom beton, glas og tegl. På den måde repræsenterede tegl den mindste enhed i gridet og glas og beton repræsenterede de større flader.

Screen shot 2013-05-22 at 11.16.03 AM

Screen shot 2013-05-22 at 11.16.00 AM

Screen shot 2013-05-22 at 11.03.21 AMScreen shot 2013-05-22 at 11.03.35 AM

Dette projekt tager sit udgangspunkt i afdeling 1’s efterårssemester 2012, hvor hele afdelingen havde Amager som fokusområde. Afdeling 1’s kandidatprogram i Byplanlægning havde en selvprogrammeret opgave, der voksede ud af en række undersøgelser baseret bl.a. på intensive studier af området gennem GIS samt feltstudier, der på overordnet plan i 1:25.000 identificerede problemer og uforløste potentialer på øen. Herefter foregik arbejdet primært i 1:2000 og 1:500.

Projektets titel er “Amager – En ny forbindelse, Spatial, social og mental styrkelse af Amagers netværk og rum” og er udfærdiget af kandidatstuderende Maria Crammond.

Første del består af en række analyser samt strategier for, hvordan man kan binde Amager bedre sammen øst-vest på tværs af hovedfærdselsårerne med henblik på cyklister og gående.

En rute defineres og væsentlige byrum i tilknytning hertil identificeres:

amager1

Fire nedslag på ruten undersøges nærmere. I disse fire områder udforskes mulighederne for ikke blot at opgradere eller nyetablere den nye forbindelse på tværs, men også for udvikling af de tilstødende byrum og bebyggelse. Stedernes rumlige karakter vises i snittene.

Screen Shot 2013-05-14 at 13.38.23 Screen Shot 2013-05-14 at 13.38.54

Amager Fælled

Screen Shot 2013-05-14 at 13.39.37 Screen Shot 2013-05-14 at 13.39.50

Urbanplanen

Screen Shot 2013-05-14 at 13.40.18 Screen Shot 2013-05-14 at 13.40.31

Elbagade

Screen Shot 2013-05-14 at 13.37.24 Screen Shot 2013-05-14 at 13.37.51

Islands Brygge

Slutteligt ses her nogle visualiseringer af udvalgte steder på forløbet samt de overordnede strategier for forbindelsen i galleriet.

Screen Shot 2013-05-14 at 13.58.59 Screen Shot 2013-05-14 at 13.57.21

Tegninger fra en studietur til Berlin sidste semester. Tre dages opmålinger i baggårdene ved Rosenthaler Straße sat sammen til en animation. Husene er forbundet gennem nødudgange, en gangbro og bagdøre. Vi følger studenten, da han går fra hus til hus, gennem tegningerne, og begynder at udfolde rummene og give et billede af livet i husene over et døgn.

Hafsteinn Ævar

afd. 2, 3.år 2013

Igår, mandag d. 22/4, åbnede den kombinerede udstilling mellem afd. 8 og 10 (foyeren, opgang. C), der repræsenterer et bredt udvalg af de aktiviteter, som der er blevet arbejdet med de sidste par uger.

Arbejderne er hovedsageligt baseret på de oplevelser tilknyttet studieturene til Istanbul, Porto og Lissabon som henholdsvis afd. 8 og 10 netop er hjemvendt fra. Udstillingen består af studier fra turen gennem medier som film-, foto- og tegning.

Filmene tager udgangspunkt i 3 lokationer: Chora kirken og Bazaren i Istanbul samt Glyptoteket i København – alle eksempler på arbejder med rumlige overgange og med filmen som et alternativ medie og undersøgelsesapparat gennem arkitektoniske studier.

Alle er velkomne – kig forbi.

ÅBNING AF UDSTILLING

Klik på billederne for slideshow

En by satt af forudbestemte rammer, vertikale reguleringer og med ulige spor af tid og hendelser undersøges på et mangfoldig vis. Disse undersøgelser danner grunnlag for forståelse og betyning rundt en rekke bymessige sammenhenge. Det dannes altså et arkiv i flere trinn, forstått som udpegede aflesninger. Disse nye konstruktioner kan sees som skildringer af det befestede, forstået som et  prosessuelt forløb udspendt over vekslene diskurser mellem det konkret konstruerte og det virtuelt komponerte. I et forsøk på at gradvis forflytte sig fra det oversættende lag, at etterhvert arbeide konsekvent 1:1 med materialet, hvor det ikke længer repræsenteres, men istedet elaboreres direkte i det produserende/virkende.

Read More

StudArk er et forum for arkitektstuderende i Danmark. Bloggen drives frivilligt af arkitektstuderende fra de to arkitekturfaglige skoler; Kunstakademiets Arkitektskole i København og Arkitektskolen Aarhus.

.Bloggen henvender sig først og fremmest til de arkitektstuderende med det formål at skabe udveksling, debat, oplysning og inspiration her imellem. Sideløbende med dette, skal bloggen være studiets ansigt udadtil, hvor branchefolk, færdige arkitekter samt de kommende studerende vil få indsigt i de studerendes hverdag på studiet. .

Redaktionen opfordrer samtlige studerende og undervisere til at sende os materiale vi kan uploade på bloggen. Alt fra studieprojekter, workshops til debatindlæg og studieture har relevans på StudArk. Vores eneste krav er at indlægget relaterer sig direkte til de studerende.

Kategorier

INSTAGRAM #STUDARK

This endpoint has been retired

Facebook